เอาโฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสินดีไหม? สนใจเอาโฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสิน

โฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสินคืออะไร วงเงิน – ดอกเบี้ยได้เท่าไหร่ 2023 (2566)

โฉนดที่ดินเข้าธนาคารไหนดี? นี่คงเป็นความอยากรู้ของคนจำนวนไม่น้อยที่มีความต้องการอยากนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารแต่ก็ยังเลือกไม่ได้ แต่เดี๋ยวก่อน.. ไม่แน่วันนี้คุณอาจจะได้คำตอบแล้วก็ได้ เพราะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับการนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสิน ส่วนใครเริ่มอยากรู้แล้วว่าได้วงเงินเท่าไหร่ ดอกเบี้ยเป็นอย่างไร เราไปติดตามกันดีกว่า

โฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสินอยากรู้คืออะไร ? 2023 (2566)

โฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสินก็คือการที่คุณนพโฉนดที่ดิน หรือเอกสารหลักทรัพย์ที่ต้องเป็นเจ้าของแล้วไปเข้าธนาคารออมสิน เพื่อให้ได้เงินมาใช้จ่ายตามความต้องการ และเมื่อผ่อนได้ครบตามจำนวนก็สามารถไถ่ถอนโฉนดที่ดินนี้ออกไปได้ทันที โดยอยู่ภายใต้ชื่อสินเชื่อที่ดินค้ำประกัน สินเชื่อบ้านแลกเงิน ที่พร้อมมอบความคุ้มค่า และจำนวนเงินอยากมหาศาลให้ทุกคนได้นำไปต่อยอดต่าง ๆ ต่อไปได้ราบรื่น ทั้งนี้ เงินที่ได้สามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามต้องการ ยกเว้นว่าจะนำเงินไปลงทุน อันนี้ไม่ได้อย่างแน่นอน

โฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสินจะได้วงเงินเท่าไหร่ ดอกเบี้ยเป็นอย่างไร 2023 (2566)

โฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสินเมื่อเอาเข้ามาใช้บริการแล้วจะเป็นเงินกู้ระยะยาวที่ให้วงเงินคนละไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือไม่กู้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินที่เป็นที่ดินพร้อมอาคาร และไม่เกิน 85% ของราคาประเมินที่เป็นห้องชุด นอกจากนี้ ยังมีเงินกู้แบบผสมให้กู้ร่วมกันได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท และไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน วงเงินกู้แบกเกินบัญชีจะกู้ได้ไมเกิน 1 ล้านบาท หรือไม่เกิน 50% ของราคาประเมิน ทั้งนี้ส่วนของดอกเบี้ยจะอยู่ที่ MRR 5.745% เป็นตลอดระยะเวลาของการทำสัญญานั้น ๆ 

คุณสมบัติ และหลักประกันที่ต้องใช้เมื่อเอาโฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสิน 2023 (2566)

  1. คุณสมบัติผู้เข้าโฉนดที่ดินเข้าธนาคารต้องเป็นผู้มีรายได้เป็นหลักแหล่ง แน่นอน และมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาการผ่อนจ่ายหนี้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี 
  2. หลักประกันที่ใช้สมัครสินเชื่อออมสินที่ดิน เป็นได้ทั้งโฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสินพร้อมห้องชุด หรืออาคารที่เป็นทั้งของผู้กู้ หรือคนอื่น ๆ โดยต้องเป็นแหล่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน มีไฟฟ้า น้ำประปา สาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งาน มีรถยนต์เข้าออกได้ง่าย ๆ

สำหรับการสมัครสินเชื่อโฉนดที่ดินเข้าธนาคารออมสิน สินเชื่อเคหะออมสิน สินเชื่อออมสินที่ดินไว้ค้ำประกันต้องเตรียมเอกสารสินเชื่อออมสินประเภทนี้ให้ครบถ้วน โดยสามารถสมัครลงทะเบียนผ่านออนไลน์ที่เว็บไซต์ธนาคารฯ เดินทางไปยังธนาคารเพื่อขอสินเชื่อด้วยตนเองก็ได้ ซึ่งหากเอกสารครบถ้วน คุณสมบัติเข้าข่ายก็รอผลอนุมัติไม่นานด้วย เรียกได้ว่ารอเงินมาใช้แบบทันใจ สบายใจไปอีก