ตัวอย่างเอกสารแบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 2023 ข้อควรรู้เกี่ยวกับหนังสือสัญญายืมเงิน

เอกสารแบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 2023 สำคัญไหม ควรมีลักษณะอย่างไร 2566 (2023)

ในการยืมเงินหลาย ๆ แหล่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเอกสารแบบฟอร์มสัญญายืมเงิน เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้ยืมครั้งนั้น ๆ แน่นอนว่าคงไม่ต้องถามแล้วสำคัญไหม เพราะค่อนข้างสำคัญอย่างเห็นได้ชัด กระนั้นในแบบฟอร์มสัญญายืมเงินสัญญาขอสินเชื่อต่างๆ เช่น สินเชื่อนาโนออนไลน์ สินเชื่อธนาคาร ควรมีลักษณะอย่างไร ทำผ่านออนไลน์โอกาสเป็นไปได้ไหม เอาเป็นว่าไปล้วงคำตอบในบทความนี้ดู

เอกสารแบบฟอร์มสัญญายืมเงินนำไปใช้ได้อย่างไร 2023 (2566)

เอกสารแบบฟอร์มสัญญายืมเงินเป็นการบ่งบอกถึงการยืมเงินของผู้กู้และผู้ให้กู้ที่มีความเห็นตรงกัน และยินยอมให้เกิดการกู้ตามเงื่อนไขที่มีในสัญญา ทั้ง วงเงิน ดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อน หลักประกัน เบี้ยผิดนัด ฯลฯ ไม่ทำให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้ ซึ่งการนำหนังสือสัญญายืมเงินไปใช้นั้นต้องมีจำนวนเงินกู้เกินกว่า 2000 บาทขึ้นไปและสามารถฟ้องร้องใช้บังคับกันได้ แต่ต้องมีลายมือชื่อของทั้งผู้ให้กู้ ผู้กู้ รวมถึงพยานอยู่ด้วย ทั้งนี้ ต้องมีการระบุวันที่ทำสัญญาด้วย ว่าได้รับไปเมื่อไหร่ แล้วจะผ่อนจ่ายอย่างไร 

เอกสารแบบฟอร์มสัญญายืมเงินมีลักษณะอย่างไร 2023 (2566)

สำหรับลักษณะขอเอกสารแบบฟอร์มสัญญายืมเงิน สินเชื่อต่างๆ เช่น สินเชื่อส่วนบุคคลกสิกรไทย นั้น จะมีรายละเอียดที่เราต้องกรอกข้อมูลให้ชัดเจน และเป็นความจริง ได้แก่

  • วัน/เดือน/ปีที่ได้จัดทำสัญญากู้เงินนี้ขึ้น 
  • ที่อยู่ที่ได้กรอกข้อมูล
  • ชื่อ ที่อยู่ชัดเจนของผู้กู้ 
  • ชื่อ ที่อยู่ชัดเจนของผู้ให้กู้ 
  • ข้อตกลงในการทำสัญญา อาจเป็นได้ทั้งสัญญายืมเงินไม่มีดอกเบี้ย หรือมีดอกเบี้ยก็ต้องบอกว่าเป็นต่อปีเท่าไหร่ หรือต่อเดือนเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับแหล่งกู้เงินจะกำหนด และหากไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้จะต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้าง 
  • ลายมือชื่อผู้กู้ ผู้ให้กู้ และพยาน (พยานกี่คนขึ้นอยู่กับแหล่งยืมเงินจะกำหนดเช่นกัน)

เอกสารแบบฟอร์มสัญญายืมเงินทำผ่านออนไลน์มีโอกาสเป็นไปได้ไหม 2023 (2566)

ในปัจจุบันหลาย ๆ อย่างมีการใช้เทคโนโลยี หรือระบบโซเชี่ยลเข้ามาเกี่ยวข้อง บางคนอาจจะอยากรู้ว่าเอกสารแบบฟอร์มสัญญายืมเงินนั้นเราสามารถทำผ่านออนไลน์มีโอกาสเป็นไปได้ไหม แน่นอนว่ามีโอกาสเป็นไปได้อยู่แล้ว เพราะในการทำแบบฟอร์มสัญญายืมเงินสามารถทำใส่ Word แล้วให้ผู้กู้ดาวน์โหลดลงคอมพิวเตอร์ หรือระบบ PC เพิ่มเติม หรือแก้ไขรายละเอียดได้ นอกจากนี้ แม้จะเป็นการยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชีผ่านแอพออนไลน์ หรือการขอสินเชื่อเงินด่วนออนไลน์ก็จำเป็นต้องทำแบบฟอร์มสัญญายืมเงินออนไลน์นี้ไว้ด้วย

การขอแบบฟอร์มนั้นจริง ๆ ก็ต้องขึ้นอยู่กับแหล่งให้กู้เงินจะกำหนดด้วย ซึ่งถ้าเป็นการกู้เงินตามกฎหมาย ผ่านธนาคาร หรือแอพยืมเงินก็จะมีเอกสารแบบฟอร์มสัญญายืมเงินตามหลักอยู่แล้ว แต่หากเป็นการกู้เงินผ่านแหล่งนอกระบบไม่โอน ไม่ดาวน์ นัดทำสัญญา แนะนำว่าให้ดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างใช้แบบที่มีรายละเอียดครอบคลุมได้เลยไม่มีปัญหา และต้องมีความเห็นยินดีร่วมกันในรายละเอียดที่ต้องกรอกด้วย